Tin tức

Thi Công Băng Cản Nước

viet nguyen1 18/07/2018
Hạng mục chống thấm là một trong những hạng mục quan trọng hàng đầu tại các công trình xây dựng hiện nay. Băng cản nước là một vật liệu được sử dụng nhiều trong các cô...